Masterclasses

Maak van uw vak uw expertise

De apotheek verleent steeds meer zorg aan thuiszorgcliënten en cliënten in een zorginstelling. Een uitdaging, want er komen veel wetten en regels bij kijken. Hoe waarborgt u samen medicatieveiligheid? Hoe organiseert u een optimale samenwerking tussen de apotheek en de zorgorganisatie? Wij delen onze kennis en ervaring met u zodat u zich kunt onderscheiden!

Waarom een masterclass volgen?

  • Op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving
  • Praktische handvatten voor goede samenwerking met zorgorganisaties
  • Praktijkvoorbeelden uit ons netwerk
  • Hulp bij onderscheidende profilering

Masterclass instellingsfarmacie  voor apothekers 
Bent u thuis in instellingsfarmacie? Het medicatieproces in intramurale zorginstellingen vraagt expertise van u als apotheker. Wij helpen u optimaal samen te werken met de zorginstellingen bij u in de buurt. Volg de masterclass en
maak het verschil!

Masterclass thuiszorg  voor apothekers 
Heeft u uw thuiszorgcliënten goed in beeld? Voldoet u aan de gestelde eisen? Rondom uw apotheek blijven steeds meer mensen thuis wonen, waar zij verzorgd worden door de (lokale) thuiszorg. Verlies deze cliënten niet uit het oog en
bereid uw apotheek voor op een intensieve samenwerking met de thuiszorgorganisatie.

Masterclass wijkverpleging  voor managers, teamleiders en apothekersassistenten
Heeft u de patiënten die (thuis)zorg krijgen goed in beeld? Bent u op de hoogte van de meest actuele wet- en regelgeving, zoals de Veilige principes in de medicatieketen? Hoe verloopt de samenwerking tussen de apotheek en de zorginstelling? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de Masterclass wijkverpleging. Speciaal bedoeld voor farmaceutische consulenten en apothekersassistenten.

Let op: deze masterclasses zijn voorbehouden aan klanten van Apotheek Voorzorg.