Eerste Masterclass Thuiszorg van start!

22-09-2017
Thuiszorg masterclass

Afgelopen dinsdag zijn de eerste vijf apothekers gestart met de Masterclass Thuiszorg. Een initiatief van Medicatie+Zorg en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Deze eerste dag werd beoordeeld met het veelbelovende cijfer 8.8!

Onderwerpen
Tijdens deze eerste dag van de Masterclass stonden de Veilige Principes in de medicatieketen centraal (specifiek voor de eerste lijn). Net als de wet- en regelgeving, communicatie en samenwerking met thuiszorg, bewustwording van belang van proactief samenwerken. Ook werden de eerste stappen gezet voor een plan van aanpak naar thuiszorgorganisaties in de lokale omgeving.

'Duidelijkheid is fijn!'
De ene apotheker was in de samenwerking met de thuiszorgorganisatie al verder gevorderd dan dan de andere. Alle apothekers kregen een quickscan/auditlijst mee die ze kunnen nalopen in de praktijk om te kijken in hoeverre ze voldoen aan de huidige richtlijnen en eisen. Een apotheker gaf aan: "Als rode draad zie ik twee belangrijke vragen: 'Wat moeten en mogen wij doen als apothekers in de thuiszorg?' en 'Wat moet de thuiszorg doen om volgens wet- en regelgeving en eisen Inspectie te kunnen werken?'. Het is fijn dat hierover duidelijkheid wordt gegeven!"

Onderdeel van de masterclass is een meeloopochtend bij de thuiszorgorganisatie.

Nog twee masterclasses in het land
De volgende Masterclass Thuiszorg is in 's-Hertogenbosch en zit vol met 15 deelnemers. De andere Masterclass start in januari 2018 in Zwolle. Download de leaflet in de bijlage voor meer informatie.

Meer weten? Stel je vragen aan Dino In de Braekt (d.i.d.braekt@medicatiepluszorg.nl) of Theo van Summeren (t.v.summeren@mosadex.nl).